รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com

ปั๊มชักรวงข้าว UMA

ปั๊มชักUMA2นิ้ว ยูม่ารวงข้าว รุ่น R76G

ปั๊มชักUMA1.1/2นิ้ว ยูม่ารวงข้าวรุ่นR65G

ปั๊มชักUMA 1 นิ้ว ยูม่ารวงข้าว รุ่น R43S

ปั๊มชักUMA 1 นิ้ว ยูม่ารวงข้าว รุ่น R43S/1