English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
Home การดัดแปลงปั๊มชัก
การดัดแปลงปั๊มชัก

การดัดแปลงปั้มชักให้เป็นปั้มน้ำอัตโนมัติ

ปั๊มน้ำแบบเก่าที่เรารู้จักกันในชื่อ "ปั๊มชัก" เป็นปั๊มที่ใช้ในการเกษตรหรือใช้ในการสูบน้ำบาดาล ในกรณีที่น้ำประปาไหลไม่แรงหรือมีแรงดันไม่ิเพีัยงพอ เราสามารถจะดัดแปลงปั๊มน้ำชนิดนี้ให้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้ครัวเรือนหรือใช้ตามอาคารได้ ซึ่งการนำของที่เหลือหรือไม่ได้ใช้มาดัดแปลงใช้งาน นับว่าเป็นการประัหยัดค่าใช้จ่าย

วิธีการดัดแปลงปั๊ม

1. ทำการติดตั้ง pressure switch (สวิตช์ความดัน) เพิ่มเติม ราคาของสวิตช์ความดันประมาณ 300 บาท ในการเลือกซื้อควรซื้อสวิตช์ความดันที่มีความดันไม่มากนัก ค่่าความดันต่ำสุดที่ทำให้สวิตช์ทำงาน คือ 0.8 จากนั้นก็นำสวิตช์ความดันมาต่อท่อ 3 ทางแยกจากท่อที่จ่ายน้ำประปา ทำเหมือนกับจะต่อก็อกน้ำแต่เอามาใส่สวิตช์ความดันแทน
2. ทำการการต่อสายไฟปที่มอเตอร์ปั้มน้ำเส้นหนึ่ง อีกเส้นต่อเข้าที่สวิตช์ความดันตัวนี้ ส่วนอีกหนึ่งเส้นที่เหลือของสวิตช์ความดันก็ต่อไปที่มอเตอร์
3. ทำการต่อท่อน้ำเข้าให้เรียบร้อย ท่อน้ำออกก็ต่อไปใช้งาน


การทำงานของปั๊ม

เมื่อติดตั้งสวิตช์ความดันและต่อท่อน้ำต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการจ่ายไฟให้มอเตอร์ มอเตอร์ก็จะหมุนปั้มน้ำความดันน้ำในท่อก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าที่สวิตช์ความดันตั้งไว้ มันก็จะตัดวงจร ทำให้ปั้มน้ำหยุดทำงาน และจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะมีใครเปิดก๊อกน้ำหรือฝักบัวจนความดันน้ำลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ สวิตช์ความดันก็จะทำงานอีกครั้ง ทำให้น้ำที่เราใช้มีความดันอยู่ตลอดเวลา

หมายเหตุ : ต้องไม่ดูดจากท่อเมนโดยตรงนะครับ เพราะว่าจะทำให้คนอื่นที่ใช้น้ำท่อเดียวกันกับเราเดือดร้อน เพราะเครื่องจะดูดเอาน้ำมาใช้คนเดียวคนอื่นที่ไม่มีเครื่องปั้มน้ำ จะไม่ได้ใช้ จะต้องต่อมาสำรองไว้ในแท็งก์น้ำ โอ่ง ตุ่ม หรือภาชนะอื่นๆก่อน

(ข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ : http://gotoknow.org/blog/technic/80286)