English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
Home ปั๊มแรงดัน (KVR3)
ปั๊มแรงดันวีอาร์ (KVR3)

kvr3


คุณสมบัติของปั๊มแรงดัน รุ่นหน้าแปลนใบพัดเดี่ยว (KVR3)

ปริมาตรน้ำ : 400 ลิตร/นาที , 24 ลบ.ม./ชม.
ท่อดูด-ส่ง : ขนาด 3 นิ้ว
Head : 13 เมตร
มอเตอร์ : 3 แรงม้า

ปริมาตรน้ำ : 750 ลิตร/นาที , 45 ลบ.ม./ชม.
ท่อดูด-ส่ง : ขนาด 3 นิ้ว
Head : 10 เมตร
มอเตอร์ : 3 แรงม้า

คุณสมบัติพิเศษ :

ใช้งานเพื่อส่งจ่ายน้ำได้ทนทาน มีประสิทธิภาพ สูบน้ำได้ปริมาณสูงในแรงดันที่เหมาะสม ตัวปั้มและใบพัด ได้รับการออกแบบ และควบคุม การผลิตในระดับมาตรฐาน
ภาพปั๊มแรงดันรุ่น KVR3