English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
Home ปั๊มแรงดัน (KVR3)
ปั๊มแรงดันวีอาร์ (KVR3)

kvr3


คุณสมบัติของปั๊มแรงดัน รุ่นหน้าแปลนใบพัดเดี่ยว (KVR3)
?

ปริมาตรน้ำ??? : 400 ลิตร/นาที , 24 ลบ.ม./ชม.
ท่อดูด-ส่ง???? : ขนาด 3 นิ้ว
Head ? ?? ??? : 13 เมตร
มอเตอร์?????? : 3 แรงม้า

ปริมาตรน้ำ? : 750 ลิตร/นาที , 45 ลบ.ม./ชม.
ท่อดูด-ส่ง??? : ขนาด 3 นิ้ว
Head ? ? ? ? ? ?? : 10 เมตร
มอเตอร์???????? : 3 แรงม้า

คุณสมบัติพิเศษ :

?????????????? ?? ? ใช้งานเพื่อส่งจ่ายน้ำได้ทนทาน มีประสิทธิภาพ สูบน้ำได้ปริมาณสูงในแรงดันที่เหมาะสม ตัวปั้มและใบพัด ได้รับการออกแบบ และควบคุม การผลิตในระดับมาตรฐาน
ภาพปั๊มแรงดันรุ่น KVR3

?